Animační programy: Ukázky řemesel, lidové zvyky, hry

 animační programy hry řemesla aktivity

Pro Vaše akce nabízíme animační programy z celého světa. Dle tématu Vaší akce navrhneme a vytvoříme a zajistíme zábavu pro Vaše hosty a klienty.
Vlastníme široké portfolio umělců a řemeselníků, ale i výborných animátorů s různým zaměřením.
Vybírat můžete z tématických okruhů jako jsou dobová řemesla; asijské animace a ukázky; tématické aktivity - mafie, retro, první republika; kasína, hry a zábava.
Veškeré programy naleznete v jednotlivých oddílech nebo nás kontaktujte prozajištění aktivit na klíč.
 

Asijské animace, workshopy

Specializujeme se ve velké míře na tématické programy z celé Asie. Programy a hry z čínskou nebo japonskou tématikou (kaligrafie, origami, šerm, exhibice). Ale i z Thajska, Indonésie, Koreje nebo Vietnamu. Více v jednotlivých sekcích.
 

Historická řemesla

Nabízíme ukázky historických řemesel na vaše akce. Řemesla jsou plně převozná, vhodné jak do exteriérů, tak i interiérů. Dílny jsou vybavené nářadím a zařízením pro účely daného řemesla.
Řemeslo je prezentováno v historickém pojetí v přímém kontaktu s návštěvníkem, který si může řemeslný postup vyzkoušet na vlastní kůži.
Nabízené služby lze využít i jako animece nebo oživené dekorace.
Řemesla jsou vhodná na historické akce, městské slavnosti, ale i dobové trhy a tržiště, interaktivní akce nebo jako součást tématických teambuildingů a firemních akcí.

Nabídka dobových řemesel

- Kovář, - Hrnčíř, - Platnéř, - Brašnář a švec, - Tesař,
- Barvíři a malíř
(zdobení, malba, reliéfy)
- Přadleny
(předení na kolovratu, přeslenu, karetkování, drhání)
- Zlatník, - Písař, kaligrafista neboli Scriptorium

 

Lidové zvyky

Nabízíme interaktivní programy pro diváky na témata lidových zvyků. Zvyky vánoční nebo velikonoční. Zvyky jsou představovány v dobových krojích (gotika, renesance, baroko nebo dle daného tématu události) a doprovázeny výkladem.
Divák si také může sám některé z nich vyzkoušet a pobavit se tak. Jako příklad můžeme uvést:
Vánoční tradice - krájení jablíček, lití olova, hod pantoflem, výroba ozdob, zdobení perníčků a mnoho dalšího
Velikonoční tradice - křesťanské (pletení pomlázky, zdobení vajíček apod.) nebo pohanské

dobová řemesla, hrnčíř

 

Hry, soutěže a aktivity

Akce vhodné jak pro děti, tak dospělé nebo do teambuildingů
Střelnice
(střelba z luku), Souboj na kládě, Souboj s mlaty, Běh na chůdách
Praní na valše, bylinkářka, vaření, výroba kachlí, zatloukání hřebů
a mnoho dalšího

 

Contact

Eva Halanova
Production
(CZ, EN, ES)
+420/ 605 380 308
kenningproductions@gmail.com

Ajna Kenning 
Managing Director
(CZ, EN, DE, HU)
USA +1-415-712-9261
info@kenningproductions.com